banner_b-inc.jpg

Home_image.jpg

Hoe gaat B-Inc samen met u aan de slag?

Om een goed beeld te krijgen van de commerciële organisatie van uw bedrijf is een eerste
onderzoek van groot belang. Naast gesprekken met directie en commercieel verantwoordelijken
zullen ook interviews worden gehouden met de commercieel medewerkers en de klanten.

Op die manier ontstaat een beeld van de huidige en de gewenste situatie, bekeken vanuit
drie invalshoeken:

  • Uw visie als verantwoordelijke van uw bedrijf
  • De visie van uw commercieel medewerkers
  • De visie van uw klanten

Met de uitkomst van dit onderzoek in de hand zal een advies volgen op het gebied van
inrichting van de commercie naar uw klanten.

Vanuit dit advies zal een plan van aanpak worden opgesteld om de commercieel medewerkers
door middel van training, opleiding en coaching op het gewenste niveau te helpen.